نازل-تیغه-ای-
 

 

نـــــازل تــــیــــغـــه ای
waterblade nozzle


آبنمای تیغه ای یا پرده ای، یک نوع لوکس و مدرن از نازلهای آبنما می باشد. این آبنما در اصطلاح بین المللی به Water Blade Fountain معروف می باشد که به دلیل شباهت آن به یک تیغه می باشد. خروجی آب این آبنماها، پرده آب پیوسه و آرام می باشد. آبنماهای پرده آب در ابعاد مختلفی ساخته می شوند و از جنس ورق استیل ۳۱۶ ضداسید و ضد خوردگی ساخته می شوند.

 
نازل-تیغه-ای-