طراحی آبنمای شیشه ای مجتمع خلیج فارس

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         این طرح به صورت ترکیب آبنمای شیشه ای و فلاورباکس برای جداسازی فضای کافی شاپ مجتمع ارائه شده است. این طرح شامل 6 عدد آبنمای شیشه ای به صورت پارتیشن می باشند.           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ