اعطای گواهی دانش بنیان

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

پس از ارزیابی کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت و موسسات دانش بنیان، شرکت آب آرا به عنوان شرکت دانش بنیان حوزه ی طراحی و اجرای آبنماهای مدرن، آبنماهای موزیکال و سیستم های کنترلی پیشرفته معرفی شد.