آبـنمـای جامپـینگ جـت برج باغ فرمانیه

محیط خارجی

این پروژه در یک برج باغ در خیابان فرمانیه اجرا شده است. در این پروژه از ۲ عدد جامپینگ جت استیل آب آرا استفاده شده است. همچنین برای راه اندازی نازل ها از دو عدد پمپ کف کش استیل لوارا استفاده شده است. این پروژه در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ در مدت یک ماه اجرا شده است.

 

بازگشت به پروژه‌ها