در آبنماهای پیشرفته و موزیکال نیاز به استفاده از پمپ های مخصوص می باشد. این پمپ ها علاوه بر سرعت عملکرد بالا از دوام و پایداری بالایی نیز برخوردار هستند. این پمپ ها دارای بدنه و توری محافظ مکش استیل می باشند. قابلیت نصب افقی این پمپ ها امکان استفاده از آن ها در حوضچه های کم عمق با راندمان و عمر مناسب را می دهد.

   

 

 

ــــــــــــــــــــــــــPUMPSــــــــــــــــــــــــــــ

پمپ های کف کش مخصوص آبنما

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قابلیت نصب به صورت افقی

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دارای بدنه استیل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

پمپ شناور طبقاتی   

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

موجود در مدل های نشان داده شده در نمودار