نازل آبنمای کف خشک سلیمانیه عراق

 

Fog effect dry deck nozzle

 

نازل-کف-خشک-مه-پاش-طرح-شماتیک-
 

 

 

 

نازل مه پاش بر روی این مدل از نازل کف خشک نصب شده است. این نازل قابلیت پرتاب مه (آب پودری) تا ارتفاع ۱٫۵ متر و قطر حدود ۱ متر را دارد. خروجی این نازل مناسب نورپردازی در شب می باشد.