آب-آرا-آبنما-نازل-کلاستر-تالار-شهر-نورپردازی
   

نازل کلاستر آب آرا یک از بهترین نازل ها برای ایجاد نقطه شاخص در آبنماهای محیط خارجی می باشد. خروجی این نازل، ستون آب پر حجم و کف دار می باشد که آن را برای قرارگیری در مرکز آبنما و یا در آبنماهای بزرگ به صورت یک افکت مجزا مناسب می کند. با توجه به نحوه چیدمان خروجی های نازل کلاستر، این نازل مصرف آب بسیار کمتری نسبت به سایر نازل ها با حجم فواره مشابه دارد. این نازل مستقل از سطح آب کار کرده و نسبت به وزش باد نیز از پایداری زیادی برخوردار می باشد. خروجی این نازل، یک استوانه بزرگ و توپر از آب دیده می شود. نازل کلاستر بسیار زیبا و خروشان بوده و صدای آب را نیز برای محیط آبنما به ارمغان می آورد.

 
آب-ارا-ابنما-نازل-کلاستر-شماتیک-