آبنـمای شیشه ای پـارک گل قـیطریه

محیط داخلی

این پروژه شامل دو عدد آبنمای شیشه ای بدون فریم به ابعاد ۳ متر در ۲/۱ متر می باشد که به صورت یکپارچه با استیل نماسازی شده اند. پارک گل مجتمع فروش گل و گیاهان زینتی می باشد که با استفاده از این آبنماها محیط با طراوتش را کم نظیر کرده است.

 

بازگشت به پروژه‌ها