آبــنـمـای کـف خـشـک فـوم رستوران نگین

محیط خارجی

آبنماهای کف خشک، محیط مهیجی برای کودکان فراهم می کنند. همچنین به عنوان یک جذابیت بصری پویا، می توانند به عنوان یک برگ برنده برای مجموعه های رفاهی عمل کنند. این آبنما با توجه به نقشه های محوطه پروژه طراحی و اجرا شده است . در این آبنما از ۲ مجموعه پمپ و اینورتر مجزا و سیستم کنترلی نور و ارتفاع فواره ها استفاده شده است.
همچنین این آبنما از سیستم فیلتراسیون و سیستم کنترل سطح آب بهره می برد. این آبنما در سال ۱۳۹۴ و در مدت ۳ ماه در مجتمع چند منظوره تالارشهر قزوین طراحی و اجرا شده است.

 

بازگشت به پروژه‌ها