آبنمای سنتی ایرانی

آبنما یکی از اجزای معماری ایرانی به ویژه در طرح باغ ایرانی بوده‌ است.
آبنماها با ایجاد چشم‌اندازی زیبا و دل‌انگیز همراه با آوای 
خوش فراز و فرود آب می‌توانند دل و جان شهروندان و رهگذران را آلودگی ها زدوده و به جای آن سرخوشی و آرامش را دل آن ها می نشانند.

 

در باغ‌های ایرانی، برای ایجاد محیطی آرام و خنک، چاره‌ای جز احداث جوی‌های آب در طول تمام باغ نبوده‌ است
و معمولاً این جوی‌ها در تقاطع‌ها به حوضچه تبدیل می‌شدند.
باغ فین کاشان که از باغ‌های معروف دوره صفویه، زندیه، قاجاریه و هم‌چنین زمان ما می باشد
به علت وفور آب چشمه سلیمانی و حوض و استخر و فواره‌های فراوان و درختان کهنسال و عمارت‌های تاریخی، همواره جزو معرف‌ترین و پرجاذبه‌ترین باغ‌های کشور ما بوده‌ است.

آبنما و استخر در بـاغ‌های ایـران یـکی از ضـروری‌تـرین عـناصر ایـجاد باغ بـوده‌ است.
آبـنماهـایی به سـبک بـاغ های ایـرانی با جـوی‌هـای آب طـبـقـاتـی و نـازل‌هـای آبـنـمـای سنـگی یا سفـالی (کـله قـنـدی ) یـک سبـک از آبـنـمـاهـای کـلاسـیـک مـحـسـوب مـی شوند. 
اصلی‌ترین عاملی که همواره به باغ‌های ایرانی حیات می‌بخشید، آب جاری بوده است
که در چهارباغ‌ها، جویبارها و جوی‌های کم‌شیب به حرکت درمی‌آمد و هوای باغ را مطبوع و دلپذیر می‌ساخت.

 

شرکت آب آرا طراحی و اجرای آبنماهای سنتی را با بهره گیری از اساتید خبره در امور معماری سنتی ایران انجام می دهد.
همچنین این شرکت تولید کننده نازل های سنتی سفالی و سنگی می باشد.
جهت دریافت مشاوره تخصصی در این حوزه، با شرکت آب آرا تماس حاصل نمایید.