این بخش از سایت، به آبنماهای خاص و سفارشی اختصاص یافته است.
آبنماهایی که هنر و معماری رکن اصلی پیدایش آن ها و فناوری رکن مکمل آن می باشد.
همانطور که گفته شد در این آبنماها فرم و طراحی به طرز ویژه  و خاصی برای هر فضا تعریف می گردد
و نتایج آن ها چشم هر بیننده را محسور می کند.


 

 

آبنمای لوکس

آب عنصری بی کران و نا محدود است.
هر چقدر هم که در راستای محدود کردن آبنماها به انواع از پیش تعریف شده بکوشیم
بازهم آبنماهای زیبا و خاصی ورای آن ها وجود دارند
و به وجود نیز خواهند آمد.

فرم های، سازه های خاص، متریال های خاص، نورپردازی های خاص، همه و همه در کنار هم منجر به خلق شاهکارهای منحصر به فردی بر مبنای آب می شوند.
در این بخش، برخی از آبنماهای لوکس سفارشی را به منظور آشنایی بیشتر طراحان و کارفرمایان نمایش می دهیم.
برای داشتن یک آبنمای ویژه، توجه به کاربری و فلسه فضا بسیار مهم بوده وقدم اول در طراحی مشخص کردن پیش زمینه های طراحی آبنمای دکوراتیو لوکس می باشد.
در صورتی که به دنبال آبنمایی مختص فضای خود هستید
بی گمان می توانید بر روی تیم طراحی شرکت آب آرا حساب کنید.