آبنما و پارک های اینتراکتیو ( سنسور دار و تعاملی)


آبنمای اینتراکتیو یا تعاملی به آبنمایی گفته می شود
که برنامه کاری آن از پیش مشخص نبوده و سناریوی اجرایی آن از کاربران یا بازدید کنندگان آبنما گرفته می شود. 
در واقع این آبنماهای هوشمند دارای حسگرها و کلیدهایی بوده که با توجه به حرکات افراد فعال شده و بخش هایی از آبنما (یا سناریو بازی و کارکرد آبنما) را اجرا می کنند.


 


همچنین از دیگر قابلیت های این آبنماها می بایست به قطع و وصل فواره های آبنما، تغییر رنگ نور چراغ های آبنما در شب، تغییر ارتفاع فواره های آبنما و فعال سازی سناریو های آبنمای موزیکال با توجه به حسگرها (برای مثال یک نمایش موزیکال به عنوان جایزه) اشاره کرد.
آبنماهای اینتراکتیو نسل آینده آبنماها هستند
که با ایجاد یک رابطه دوطرفه مفهوم یک آبنما را از یک نمایش به تعامل انسانی ارتقا می دهد.
 
آمیزشی از هیجان انسانی، ذات آب و فناوری.


 


در واقع در این آبنماها افراد با آبنما تعامل دارند
سنسورهای آبنما با توجه به حضور نفرات در محوطه آبنما واکنش داده
و فواره های آبنما را قطع و وصل می کنند. از جمله این حسگرها می توان به حسگرهای وزنی، حسگری های لمسی خازنی، حسگرهای ضربه ای، حسگرهای لیزری خطی، حسگرهای فاصله سنج و... اشاره کرد.


 


هدف از طراحی این آبنما، به ارمغان آوردن نیروی آب در زندگی ماشینی و خشک امروز  می باشد.
آب پیوندی عمیق با ذات انسانی داشته و همواره مجاورت با آن برای انسان آرامش بخش و روح انگیز بوده است. لذت تعامل با آب فراتر از لذت تماشای آب می باشد. 
برای ایجاد بستر تعامل با آب، نیاز به یک آبنمای کف خشک  (برای مثال با فرم ماتریسی) می باشد
که بتوان بر روی سطح آبنما قدم زد.
در مرحله بعدی نیاز به هوشمندسازی آبنما و افزودن سنسورها، کنترلر آبنما و شیربرقی های کنترلی می‌باشد.
با طراحی سیستم با تجهیزات فوق، این آبنما قابلیت تعریف و اجرای سناریوهای عملکردی آبنمای اینتراکتیو را دارد.


 


آبنمای دکوراتیو

در نهایت خروجی این پروژه، یک آبنمای مفرح برای تمامی سنین و اقشار جامعه می باشد.
آبنمایی که می تواند نقطه کانونی یک پلازای شهری یا مجتمع تجاری، تفریحی و گردشگری باشد. 
می توان ساعت ها را در کنار آن در یک محیط خانوادگی با لذت سپری کرد.