انــواع آبـنـمـا

امروزه انواع بسیار زیادی از آبنماهای مدرن و زیبا قابل طراحی و اجرا هستند. تنوع نازل ها و تجهیزات مخصوص آبنمای در دسترس، دست طراحان را باز گذاشته تا همواره بتوانند گزینه مناسبی برای فضای مورد نظر داشته باشند. جهت آشنایی بیشتر با آبنماهای مدرن، برخی از دسته های اصلی آن ها را معرفی می کنیم.

 

آبـنـمـای دکـوراتـیـو

DECORATIVE  FOUNTAIN

آبـنـمـای مـوزیـکـال

MUSICAL FOUNTAIN

آبـنـمـای کفــ خشکــ

DRY DECK FOUNTAIN

 

آبـنـمـای ایـنـتـراکـتـیـو

INTERACTIVE FOUNTAIN

آبـنـمـای پـویـا

DYNAMIC FOUNTAIN

آبـنـمـای کـلـاسـیـک

CLASSIC FOUNTAIN

آبـنـمـای پیـش ساخـتـه

PREFABRICATED  FOUNTAIN

آبـنـمای نـوشـتـاری

DIGITAL WATER CURTAIN

پارک های آبی مدرن

MODERN WATER PARKS