آب آرا طراح و مجری آبنماهای مدرن می باشد.
آب آرا تمامی طرح های خود را پیش از اجرا طراحی و شبیه سازی کرده
و آبنمای نهایی را با بیشترین شباهت به  طرح سه بعدی اجرا می کند. در طراحی آبنماهای موزیکال و ریتمیک، به دلیل افکت‌های پویا و متحرک نیاز به نمایش آبنما به صورت انیمیشن سه بعدی می باشد.
تیم طراحی آب آرا، برای پروژه های آبنماهای مدرن، انیمیشن های آبنما را به درخواست کارفرمایان (شرکت های طراحی مشاوره، مجتمع های تفریحی، تجاری و اداری) تولید می‌نماید.