سینا سلیمانی

مدیر واحد طراحی و سرپرست مکانیک . دکتری مکانیک

فرزاد سیمیاری

رئیس هئیت مدیره و سرپرست اجرایی . کارشناسی ارشد سازه آبی

آرش زرآبادی پور

مدیرعامل و سرپرست برق کارشناسی ارشد الکترونیک

پریسا زمانی

طراح و مسئول واحد فروش..کارشناس ارشد سازه های آبی

مهشید بهرام فرد

طراح کانسپت آبنما و لنداسکیپ کارشناسی ارشد معماری مدیریت پروژه

نگار بی غم

.طـراح گـرافیک وتـبلیغات.کارشناسی ارتباط تصویری

امیرحسین طاهری

کارشناس مکانیک

محمد قاسمی

کارشناس مونتاژ و تست الکترونیک کارشناسی ارشد الکترونیک

میثاق انصاریان

طراح سیستم و بردهای الکترونیکی کارشناسی ارشد الکترونیک

محمد آرون

طراح نرم افزار ورابط های کاربری کارشناسی نرم افزار

مجید کشاورز

کارشناس برق و اتوماسیون صنعتی کارشناسی ارشد برق کنترل

بهزاد سیمیاری

کارشناس تست و دیباگ نرم افزار کارشناسی نرم افزار

مبین کاظمی نژاد

..کارشناس الکترونیک..کارشناسی اکترونیک

امیر فیضی

.سرپرست واحد اجرایی.کارشناسی برق قدرت

علی امیرنیا

. کارشناس واحد عمرانی . کارشناسی عمران.

محسن کلهر

کارشناس مالی کارشناسی حسابداری

آرش مهشیدی فر

.... مدیر واحد عمرانی .... کارشناسی ارشد شهرسازی