نـازل هـای پـیـشرفـتـه

در این دسته پیشرفته ترین نازل های آبنما قرار دارند.این نازل های کنترل پذیر امکان ساخت آبنماهای خاص و مهیج را فراهم می کنند. 

 

 

 

Aqua SWITCH

دارای شیربرقی

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بدون اثر ضربه به قوچ در سیستم

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دارای مسیر بای پس آب 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دارای چراغ RGB

 
 

 

 

Aqua VARIO

فواره کومت با ارتفاع متغییر

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

پمپ کف کش کنترل پذیر DC

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بدنه استیل 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دارای چراغ RGB

 
 

 

 

Aqua AIR

پرتاب آب تا ارتفاع ۳۰ متر

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

افکت شلیک آب با هوای فشرده

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بدنه استیل 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دارای چراغ RGB

 
 

 

 

 

Aqua SHIELD

نازل ایجاد پرده آب یا واتر اسکرین (Water Screen) برای نمایش های لیزری (Laser Show) و ویدئو پروجکشن(Video Projection)

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۲مدل پرده آب به طول های حداکثر ۱۰ و۲۶ متر

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بدنه استیل 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

پرده آب ۱۸۰ درجه