پـمـپ هـای مـخصـوص آبـنـمـا

در آبنماهای پیشرفته و موزیکال نیاز به استفاده از پمپ های مخصوص می باشد. این پمپ ها علاوه بر سرعت عملکرد بالا از دوام و پایداری بالایی نیز برخوردار هستند. این پمپ ها دارای بدنه و توری محافظ مکش استیل می باشند. قابلیت نصب افقی این پمپ ها امکان استفاده از آن ها در حوضچه های کم عمق با راندمان و عمر مناسب را می دهد.

 

 

 

PUMPS

پمپ های کف کش مخصوص آبنما

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قابلیت نصب به صورت افقی

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دارای بدنه استیل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

پمپ شناور طبقاتی   

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

موجود در مدل های نشان داده شده در نمودار