مهندسی آب آرا

آب آرا یک پروژه را از ایده اولیه تا نتیجه نهایی پروژه پیش می‌برد.
در ابتدا طراحی‌های مفهومی پروژه با توجه به فضا و ایده‌های کلی پروژه صورت می‌گیرند. فرآیند طراحی مفهومی پروژه همگام با بهینه‌سازی پارامترهای مختلف ازجمله موقعیت، کاربری، هزینه، زمان و ... انجام می‌شود. پس از به دست آمدن طرح اصلی، تیم مهندسی آب آرا وارد جزئیات فنی شده و نقشه‌های فنی پروژه تهیه می‌شوند. پس از به دست آمدن جزئیات فنی پروژه، با هماهنگی کارفرما طرح نهایی و برنامه زمان‌بندی اجرایی آن تهیه‌شده و سپس وارد فاز اجرا می‌شویم.
تمامی مراحل این فرآیند، با رعایت استانداردهای فنی و مهندسی با چاشنی خلاقیت انجام می‌شوند.

 
 

تحقیق و توسعه

آب آرا به اهمیت تحقیق و توسعه ایمان دارد.
همواره به دنبال بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود هستیم و برای جلب رضایت بیشتر مشتریان در تلاشیم. هدف بلند مدت آب آرا ورود به عرصه رقابت بین المللی است
و در همین راستا با نگرش بین المللی محصولات خود را طراحی کرده و به تولید می‌رساند.

 
 

حقیقت بخشی رویاها

فکرها و ایده های خاص خود را، هر چقدر هم که دور از دسترس به نظر برسند، با آب آرا مطرح کنید. ما مشتاق همکاری در پروژه های خاص هستیم. تیم آب آرا دوست دارد که رویاهای شما را به حقیقت تبدیل کند و با انرژی و پویای و لذت کار تیمی مشترک به موفقیت برسیم.
بهترین لحظه هر پروژه، تماشای لبخند رضایت مخاطبان پروژه است، که بی صبرانه انتظار آن لحظات را می کشیم.

 
 

 

سیاست کیفی

آب آرا همواره به عنوان یک مشاور امین در کنار کارفرمایان می باشد. ما دوست داریم که زیبایی ماندگار بیافرینیم.
از همین رو همواره سعی می کنیم که دوام و ماندگاری پروژه ها را به عنوان یکی از پارامتر های اصلی طراحی پروژه در نظر گیریم. آب آرا مشتریان خود را به سمت پروژه هایی  با دوام سوق داده و با آینده نگری رضایت مشتریان را جلب می کند.