طــراحـی آبـنـمـای آب و آتـــش روف گــاردن

این آبنما برای یک رستوران روف گاردن طراحی شده است.باتوجه به نقش محوری آبنما درطرح و آیین سنن باستانی منطقه، یک آبنمای آب و آتش کلاسیک طراحی شده است.آبنمای آب و آتش درکنار بام سبز با الهام از باغ های ایرانی ترکیب اصیلی ایجاد می کند.