طراحی آبنمای رشته ای (مایلر) برای لابی

 

دراین طـرح، آبـنمای مایـلر(رشته ای) به ارتفاع 8 متر در قطر 2 مترطراحی شده است. این طرح مناسب برای اجرا در لابی برج ها، هـتل ها، مـراکز تجاری و...می باشد.