طـراحـی آبـنـمای شـیـشـه ای مـجـتــمــع خـــلــیــــج فـارس

این طرح به صورت ترکیب آبنمای شیشه ای و فلاورباکس برای جداسازی فضای کافی شاپ مجتمع ارائه شده است. این طرح شامل 6 عدد آبنمای شیشه ای به صورت پارتیشن می باشند.