طراحی آبنمای موزیکال مجتمع تجاری صاروج پارس کرمان

مجتمع تجاری صاروج پارس کرمان، به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین مجتمع تجاری جنوب شرق کشور در حال ساخت می باشد. شرکت آب آرا آبنما مفتخر است که در این مجتمع تجاری به عنوان طراح و مجری آبنما موزیکال همکاری می نماید. در حال حاضر طراحی و شبیه سازی آبنما ریتمیک و موزیکال پروژه صاروج پارس کرمان انجام شده و تولید تجهیزات و اجرای زیرساخت های آن در دست کار می باشد. پیش بینی می شود که این آبنما تا پایان سال ۱۴۰۲ ب۶ بهره برداری رسد.