طـراحی آبــنـمـای پـویـا (ریـــتـــمـــیــک) ویــــلای شخصی شهرک قائم

این آبنما به درخواست تیم طراحی پروژه (دفتر مهندسین مشاور رواق اندیشه) طراحی و پیشنهاد شده است. پس از ارائه چند طرح اولیه،آبنمای پویا با فرم ارگانیک توسط کارفرما انتخاب شده است.