طراحی آبنمای پـویا (ریـــتــمـــیـک) هـــتــل پـارسیان کـرمـانشاه

این مجموعه از طرح های بنابر درخواست کارفرما و باتوجه به سایت پلان طرح ،تالارمراسمات هتل پارسیان کرمانشاه ارائه شده است.باتوجه به درخواست کارفرما برای آبنمای اصلی چندین طرح با مشخصات متفاوت و دررنج های قیمتی به همراه آنالیز قیمت ارائه شده که از میان آن ها طرح اصلی توسط کارفرما انتخاب شده است. دراین آبنماها، کیفیت و تکنولوژی منطبق با درجه کیفی یک هتل پنج ستاره لحاظ شده است.