راه اندازی آبنمای بال پرنده نمایشگاه بین المللی اصفهان

15 ژانویه 2022

آبنمای بال پرنده نمایشگاه بین المللی در اصفهان به بهره برداری رسید.

این آبنمای هارمونیک در محوطه محل جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان و در نزدیکی میدان پرچم نصب و راه اندازی شده است.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

آبنمای بال پرنده نمایشگاه بین المللی اصفهان