راه اندازی آبنمای موزیکال کف خشک مجتمع اردوگاهی و تفریحی بنیاد شهید قزوین

۴ آبان ۱۳۹۹

در این پروژه، آبنمای کف خشک موزیکال با استفاده از ۱۸ نازل کف خشک به صورت پویا با ۲ کانال کنترلی نور و ۳ مجموعه پمپ کف کش و ارتفاع فواره ها طراحی شده است.
آبنمای کف خشک ریتمیک بنیاد شهید در مدت دوماه توسط تیم فنی شرکت آب آرا آبنما طراحی و اجرا شده است.