راه اندازی آبنمای موزیکال کف خشک کردستان عراق

۱ دی ۱۳۹۸

  

آبنما کف خشک موزیکال سلیمانیه در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به بهره برداری رسید.
این آبنما در مدت ۲ ماه توسط تیم فنی شرکت آب آرا آبنما طراحی و به تایید کارفرما رسید.
ساخت و تولید تمامی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی آبنما در مدت یک ماه در کارگاه شرکت آب آرا انجام شده.
نصب و راه اندازی آن ها نیز توسط تیم متخصصین آب آرا صورت پذیرفته است.