شرکت-در- هفتمین-نمایشگاه-تخصصی-خدمات-و-مبلمان-شهری-رشت

شرکت در هفتمین نمایشگاه تخصصی خدمات و مبلمان شهری رشت

۱۷ آذر ۱۳۹۷

هفتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و خدمات شهری و حمل و نقل عمومی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی رشت گشایش یافت.