زمانی که آب از میدان مغناطیسی رسوب‌زدا عبور کند، رسوبات آهکی از حالت توده‌ای به حالت آزاد درمی‌آیند
و دیگر خواص چسبندگی به سطوح را نخواهند داشت. بدین‌صورت با اســتفاده از دستگاه رسوب ‌زدا مغناطیسی آب آرا با صـرف کـمترین انرژی و هـزینه می‌توان سختی آب را تا حدی کاهش داد تا از رسوب‌گذاری در مقاطع تأسیسات جلوگیری گردد.

  در این فرآیند املاح موجود در آب و رسوبات آهکی از حالت توده ای به حالت آزاد در میایند و چسبندگی کمتری خواهد داشت و همین امر باعث افزایش راندمان تجهیزات مرتبط با آب می شود. به جهت حصول عملکرد صحیح دستگاه، می‌بایست از نصب رسوب زدا بر روی لوله‌های فلزی رسانا اجتناب کرد
زیرابه دلیل خواص مغناطیسی فلزات کارایی دستگاه تضعیف‌شده و تأثیر آن کاهش می‌یابد.