نازل-بال-پرنده-آبنما-

 

نازل بـــال پـــرنــده

Seagul Swing Nozzle

نازل بال پرنده یکی از پیشرفته ترین نازل های آبنمای ریتمیک، هارمونیک و موزیکال می باشد. این نازل به همراه پمپ آبنما، یک پکیج کامل آبنما می باشد. افکت آبنما بال پرنده، تصویر مشابه بال زدن مرغ دریایی ایجاد می کند و از این رو به بال پرنده یا Seagull معروف است.
آبنمای بال پرنده دارای مکانیزم حرکتی ضدآب IP68 می باشد و قابلیت فعالیت در داخل آب به صورت مستغرق را دارد. این پیکج آبنمای پیشرفته به همراه چراغ آبنما ضدآب LED در رنگ های RGB و یا تک رنگ قابل ارائه می باشد.
آبنمای بال پرنده باتوجه به سطح پاشش آب گسترده، می تواند به تنهایی یک حوض آبنما کوچک را پوشش دهد. بال پرنده یکی از افکت های حرکتی آبنما می باشد که از لحاظ استفاده در آبنمای موزیکال در دسترس و مناسب است.