نازل-فوم-آب-آرا-آبنما

 

نــازل فـــوم

foam nozzle

  نازل فوم یکی از نازل های مدرن و پر کاربرد در انواع آبنماها می باشد.
نام این نازل به دلیل فرم خروجی آب پرحجم و کف آلود، نازل فوم و یا نازل پفکی نامیده شده است.
از جمله نکات مثبت نازل فوم، می توان به قابلیت کارکرد به صورت مستقل از سطح آب اشاره کرد.
 
طرح-شماتیک-نازل-فوم

ارتفاع فواره خروجی نازل فوم

مکانیزم عملکرد این نازل، اختلاط حباب های هوا و جریان آب می باشد که موجب حجیم شدن فواره با مصرف آب کمتر می باشد. با توجه به شکل خروجی آبنمای فوم، این نازل دید بسیار مناسبی در نور روز نسبت به سایر نازل های آبنما دارد.
آبنمای فوم در شب نیز نورپردازی های رنگی را به خوبی نشان می دهد.

نازل-فوم-آبنما