نرم افزار Water Show Studio

نرم افزار Water Show Studio یک استودیو مجازی برای طراحی نمایش های آبی می باشد.
این نرم افزار، یک محیط واسط قدرتمند برای مدل سازی، طراحی و تدوین برنامه های اجرایی آبنماها، محیط های آبی و مجموعه های نورپردازی حرفه ای می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توان با صرف زمان کوتاهی، برنامه های بسیار متنوع و پیچیده را کارگردانی و پیاده سازی کرد. طراحی ساده محیط این نرم افزار، استفاده از آن را برای افراد عادی آسان ساخته است. به منظور استفاده از این نرم افزار، تنها آشنایی با محدودیت ها و مشخصات تجهیزات آبنما کافی بوده و با اشراف بر آن ها می توان به طراحی و خلق نمایش های آبی پیشرفته پرداخت.