کـابـل ایـنـلـت

Cable Inlet

یکی از مهمترین تجهیزات در بحث کابل کشی آبنماهای مدرن و فضاهای آبی، تجهیزی به نام کابل اینلت می باشد. این وسیله برای عبور کابل ها به داخل حوض آبنما می باشد که این انتقال را به صورت ضد آب انجام می دهد. کابل اینلت های شرکت آب آرا با درجه ی حفاظتی IP68 تولید شده و خیال طراح و مجری پروژه را از بابت عدم نفوذ آب به داخل لوله های رابط برای کابل ها و ایجاد نشتی در مخازن و حوض های آبنما، راحت می کند.

با استفاده از این تجهیز استاندارد علاوه بر حصول اطمینان از عدم وجود نشتی در مسیرهای انتقال کابل ها به داخل حوض آبنما، امکان تعویض کابل های موجود در حوض نیز فراهم می باشد و درصورت بروز هرگونه اشکال در کابل ها امکان تعویض و تعمیر آن ها با باز کردن کابل اینلت فراهم می باشد همچنین در صورت وجود نیاز به افزایش کابل های وارد شده به حوض می توان با درنظر گرفتن ظرفیت خالی این امکان را فراهم نمود تا در صورت نیاز کابل های جدید به داخل حوض از طریق کابل اینلت وارد شود.