آبـنمـاهـای کلاسـیک میدان آزادی

آبنمای کلاسیک، محیط خارجی

میدان آزادی قزوین، روزانه محل تجمع و عبور تعداد زیادی از شهروندان می باشد.
آبنماهای کلاسیک این میدان با توجه به کاربری آن و محیط شهری،و به منظور تلطیف فضا به صورت ساده و کلاسیک طراحی شده است.
این آبنما در دو حوض در دو سمت این میدان اجرا شده است.
این آبنماها از الکتروپمپ زمینی، سیستم فیلتراسیون و نورپردازی کلاسیک بهره می برند.

بازگشت به پروژه‌ها