آبنمای کلاسیک میدان تهران قدیم

آبنمای کلاسیک، محیط خارجی

آبنمای کلاسیک  میدان تهران قدیم به سفارش سازمان زیبا سازی شهرداری قزوین و به منظور بهسازی
چهره این میدان طراحی و اجرا شده است.
میدان تهران قدیم به سبب مجاورت با دروازه خروجی شهرقزوین به سمت تهران در عصر قاجار به این نام شناخته می شود. باتوجه به هویت تاریخی و اصیل این منطقه، طرح آبنمای پیشین که در ابتدا برای میدان اجرا شده بود، تناسبی با منطقه نداشت و بنابراین درخواست سازمان زیبا سازی بازطراحی و اجرای این آبنما بود. آبنما کلاسیک این میدان توسط کارشناسان شرکت آب آرا با تلفیقی از نازل های قل زن پرحجم در مرکز و چهار آبشار سرریزی در راستاهای منتهی به میدان طراحی شده است.
همچنین در طراحی این آبنما، شرایط دید دروازه تهران قدیم لحاظ شده است
که ظاهر میدان توسط آبنما پوشانده شود.
علاوه بر این آبنمای کلاسیک، در نورپردازی آبنما، رنگ سفید طبیعی با توجه به طرح نورپردازی میدان و دروازه در نظر گرفته شده است.
شرکت آب آرا مفتخراست که آبنمای را متناسب
با هویت تاریخی و بدون زوائد بصری در مجاورت دروزاه تهران قدیم، طراحی و اجرا نموده است.

 

بازگشت به پروژه‌ها