آبنـمای شیشه ای پـارک گل قـیطریه

آبنمای شیشه ای، محیط داخلی

پروژه آبنـمای شیشه ای پـارک گل قـیطریه شامل دو عدد آبنمای شیشه ای بدون فریم به ابعاد ۳ متر در ۲/۱ متر می باشد
که به صورت یکپارچه با استیل نماسازی شده اند.
پارک گل مجتمع فروش گل و گیاهان زینتی می باشد
که با استفاده از این آبنماها محیط با طراوتش را کم نظیر کرده است.

 

بازگشت به پروژه‌ها