آبنمای پویا (ریتمیک) ویلای شخصی شهرک قائم

آبنمای موزیکال و ریتمیک، محیط خارجی

این آبنمای ریتمیک بنابر سفارش کارفرما و باتوجه به طراحی اولیه طراح پروژه
دفتر رواق اندیشه به مدیریت آقای دکتر فریبرز کریمی طراحی و اجرا شده است.
طرح این آبنمای ریتمیک دارای فرم ارگانیک و منـطبق با طـراحی فضـای سـبز و ساختـمان ویـلا می باشد.
آبنـمای این ویلا به صـورت ریتـمیک و باقابلیـت اجـرای بـرنامه هـای پـویـا مخـتلـف می باشد.
آبنمای فوق شامل ۲ مجموعه پمپ و کنترل دور و نورپردازی RGB و سیستم کنترلی بااستفاده ازPLC می باشد.
این پروژه به نحوی طراحی شده است که هم برای زمان استراحت و هم برای جشن ها و مراسم قابل تنظیم باشد.
آرامش ناشی از صدای آب، در کنار درخشش نورهای رنگی را به ارمغان آورد.

 

بازگشت به پروژه‌ها