آبــنـمـای کـف خـشـک فـوم رستوران نگین

آبنمای کف خشک، محیط خارجی

آبنماهای کف خشک، محیط مهیجی برای کودکان فراهم می کنند. آبنمای کف خشک به عنوان یک جذابیت بصری پویا، می توانند به عنوان یک برگ برنده برای مجموعه های رفاهی عمل کنند. آبنمای کف خشک با توجه به نقشه های محوطه پروژه طراحی و اجرا شده است . در این آبنما از ۲ مجموعه پمپ و اینورتر مجزا و سیستم کنترلی نور و ارتفاع فواره ها استفاده شده است.
همچنین آبنمای کف خشک از سیستم فیلتراسیون و سیستم کنترل سطح آب بهره می برد. این آبنما در سال ۱۳۹۴ و در مدت ۳ ماه در مجتمع چند منظوره تالارشهر قزوین طراحی و اجرا شده است.

بازگشت به پروژه‌ها