راه اندازی آبنمای ریتمیک بام سبز مجتمع تجاری مشیر شیراز

18 می 2022

آبنمای ریتمیک بام سبز مجتمع تجاری مشیر در شیراز به بهره برداری رسید.
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
آبنمای ریتمیک مشیر شیراز