راه اندازی آبنمای ریتمیک بام سبز مجتمع تجاری مشیر شیراز

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

آبنمای ریتمیک بام سبز مجتمع تجاری مشیر در شیراز به بهره برداری رسید.
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
آبنمای ریتمیک مشیر شیراز